Avloppsspolning

Vi spolar avloppsrör, dagvattensrör och erbjuder fräsning samt

möjlighet till filmgranskning

Kontakta oss

Avloppsspolning - nödvändigt för ett funktionellt avloppssystem

Avloppsspolning är en metod där man använder vatten under högt tryck för att rensa ut stopp och avlagringar i avloppsrören. Genom att spola vatten med högt tryck kan man effektivt skölja bort det som hindrar vattenflödet, allt från fett och matrester till hår och andra små partiklar. Beroende på ledningens skick så utför vi även fräsning av rören. Har rören kraftiga beläggningar eller rostangrepp så är detta en bra metod för att rensa rören. Vi utför avloppsspolning i både privatbostäder och stora fastigheter. Vi erbjuder även filminspektion av avloppen för att bedöma rörens skick och för att upptäcka eventuella skador.

Stopp i avloppet - tidiga tecken att uppmärksamma

Avloppsstopp kan orsaka stora skador som exempelvis läckage, översvämningar samt mögel- och vattenskador vilket kan bli kostsamt. Stopp kan bl.a. orsakas av beläggningar med smuts, fett eller rötter. Det är därmed viktigt att vara uppmärksam på tidiga tecken som signalerar ett pågående stopp för att kunna åtgärda eventuella problem i tid. Även om det är bra att ha en regelbunden rutin för avloppsspolning, finns en del tydliga tecken som kan indikera att det är dags:

  • Vatten som dränerar långsammare än vanligt eller rinner i ojämn takt
  • Kluckande ljud
  • Dålig lukt som kommer från avloppet

 

Underhållsspolning

Vi arbetar med en spolningsteknik som är skonsam för rören och anpassad till den typ av stopp det rör sig om. Att se till att man har ett fungerande avloppssystem är avgörande för varje byggnad för att undvika framtida problem. Avloppsspolning spelar en central roll i detta genom att erbjuda en effektiv lösning på blockeringar och avlagringar. Genom att investera i regelbunden avloppsspolning kan du spara både tid och pengar i det långa loppet.

 

Rörfräsning - återställer normalt flöde i ledningar 

Fräsning av avloppsystemet blir aktuellt då avloppet har kraftiga beläggningar, är igensatt av rötter, fett, betongrester, rost eller främmande föremål. Vi använder oss därför av en mycket effektiv metod för att avlägsna rötterna. Genom fräsning återställs avloppsrörens normala flöde. Relinar man efter rotfräsning så kan inte rötter växa in på nytt.