FAQ

Har du frågor om relining?

Här besvarar vi de vanligaste frågorna om relining

Vid upphandling kommer det ofta upp många frågor om relining och hur det fungerar. Det är inte alltid lätt att veta vad som är skillnad på dom olika metoderna och vilka krav som ställs i fråga om material och installation. Har du frågor och funderingar som du inte finner svar på nedan, kontakta oss gärna. Du kan även kontakta Sacpro som är leverantören av Sacpipe Connection system på info@sacpro.se.

Q. Vad är relining?

Relining är ett samlingsbegrepp för renovering av avlopp i mark och fastighet. Relining eller rörinfodring är ett system som kombinerar epoxiplast med foder och bildar ett eget självbärande rör i det befintliga systemet.

Q. Går det att relina alla typer av avloppsrör?

Det har ingen betydelse vilken typ av material det befintliga rörsystemet är tillverkat av, för det systemet används endast som en form när man relinar.

Q. Hur länge håller dom nya rören?

Materialet vi använder är Sacpipe Connections System, detta är certifierat av RISE och har genomgått tester som visar att det har en åldersbeständighet på minst 50 år och uppfyller kraven för användning vid invändig renovering av dag- och spillvattensystem i normal bostadsmiljö inom byggnader.

Q. Vilken är den störst fördelen med relining?

Den medför minimal påverkan för de boende i fastigheten. Ingen utflyttning behövs och boende kan stanna kvar i fastigheten under hela installationsförloppet. Det är också kostnadseffektivt, hållbart och det är mindre avfall, buller och damm jämfört med ett traditionellt stambyte.

Q. Går ett hål i ett rör att relina?

Det fungerar utmärkt att relina ett gammalt rör med både stora hål och sprickor. Man kan i stort sett infodra hur dåliga rör som helst, så länge fodret kan ledas vidare i systemet är det relinebart.

Q. Varför ska vi välja en auktoriserad installatör av Sacpipe connection system?

Väljer du en auktoriserad installatör vet du att dom är utbildade för just det systemet som dom installerar. De installerar enligt installationsbeskrivningen och dokumenterar allt med egenkontroller. Du får garanti på arbete och material.