systemet

Sacpipe Connection System

Sacpipe Connection System - en helhetslösning inom avloppsteknik

Vi är auktoriserade installatörer för Sacpipe Connection System som idag är vår huvudleverantör av material och verktyg för rörinfodring av avloppsvatten och dagvatten. Genom utmaningarna som vi ställs inför och ett nära samarbete med Sacpipe, fortsätter dom utvecklingen av produkterna vi använder för att hela tiden hitta bra och smarta lösningar.

 

En hållbar lösning med minimal störning för boenden

Sacpipe Connection system är både en kostnadseffektiv, miljövänlig, beprövad och certifierad metod som ger ett långsiktigt hållbart avloppssystem. Det spelar ingen roll om det är hål, sprickor eller skarvförskjutningar, fodret som skjuts in skapar ett helt nytt självbärande rör i det gamla röret. Det nya röret har en förutbestämd godstjocklek och är lika hållbart som ett nytt PP-rör. Du får ett rörsystem som är helt fritt från skarvar från början till slut, oavsett förgreningar och hur lång sträckan är. Den främsta fördelen med systemet är att det ger minimal störning för boenden samt att ingen utflyttning behövs - dom boende kan därmed stanna kvar i fastigheten under hela installationsförloppet.

 

Material med åldersbeständighet på minst 50 år

Materialet som används har en lång livslängd på över 50 år och uppfyller kraven för användning vid invändig renovering av dag- och spillvattensystem i normal bostadsmijö inom byggnader. Systemet är RISE CR 072 godkänt och hållberhet motsvarar nya PP-rör.

Avloppsstam

Liggande & stående avloppsstammar

Ett flexibelt sömlöst foder installeras och ger alltid en förutbestämd godstjocklek, längs hela röret och runt hela röret. Foder finns i rördimensioner 50 – 225mm. 

Dimensionsförändringar

Dimensionsförändringar

Sacpipes foder är så flexibelt att det går utmärkt att installera även om det finns dimensionsförändringar.

Böjar

Böjar

Foderna är mycket följsamma och kan installeras i böjar upp till 90 grader utan störande veck.

Förgrening

Förgreningar

Ett avloppssystems svagaste punkt är i regel förgreningarna, i dessa installeras fördelaktigt prefabricerade grenrör oavsett storlek och utformning på förgreningarna.

Std. övergångar

Standardiserade övergångar

Sacpart Relining Connection säkrar övergången från ett traditionellt rör till ett relinat rör.

Nya anslutningar

Nya anslutningar

Nya anslutningar kan snabbt och säkert installeras för till exempel rördragning till köksavloppet.

Varför ska du välja relining?

Enkel installation

Kostnads-effektivt

Hållbart

Miljövänligt

Minimal störning

Önskar du en offert?

Vi arbetar i hela Skåne. Tveka inte på att kontakta oss om du är i behov att se över ditt rörsystem, eller om du har några andra frågor!

hCaptcha